LYST TIL FAGLITTERATUR

På Randers Bibliotek tror vi på, at faglitteratur kan vække læselyst.
Med projektet ”Lyst til faglitteratur” har vi samarbejdet med lokale skoler,
hvor vi har arbejdet med at læse og skrive faglitteratur på forskellige måder
i indskoling, mellemtrin og udskoling.

For yderligere information:
Signe Winther Brinkmann
Mobil: 22544213
sb@randersbib.dk

Dette projekt er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet